Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer

’t Smallert besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. ’t Smallert is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.
’t Smallert kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van ’t Smallert of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
’t Smallert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als je denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij je vriendelijk dit te melden via info@smallert.nl.