Om jouw en andermans verblijf op ons park zo aangenaam mogelijk te maken hebben wij een aantal algemene gedragsregels opgesteld. We gaan ervan uit dat je je hierin kunt vinden en dat je een fijne dag op ons park zult hebben. Bij het niet naleven van deze regels behouden wij ons het recht voor om je de toegang tot ons park te ontzeggen.
 
* Behandel iedereen, je medebezoekers en het personeel, met respect, zoals je zelf ook graag behandeld zou willen worden.
* Instructies van onze medewerkers moeten ten alle tijden opgevolgd worden, of je het nou leuk vindt of niet. Vind je iets onterecht? Meld het bij een leidinggevende.
* Let op je kinderen, voor hun eigen veiligheid en voor de rust van een ander.
* Een ieder ruimt zijn eigen rommel op. Er zijn voldoende prullenbakken op ons park aanwezig. Je medebezoekers maken ook graag gebruik van een opgeruimd park.
* Andermans eigendommen worden niet meegenomen of vernield. Je wilt toch ook niet dat het met jouw spullen gebeurt?
* Laat de toiletten netjes achter. Je medebezoekers maken ook graag gebruik van een schoon toilet.
* Reken je consumpties direct af. Zo kunnen daar geen misverstanden over ontstaan.
* Parkeer je auto niet op een invalidenplek als je geen invalidenkaart hebt. Ons park wordt veel bezocht door onder andere oudere mensen die slecht ter been zijn. Het zou niet eerlijk zijn om hen een eind te laten lopen omdat hun parkeerplek is ingepikt door iemand die nog fit genoeg is om een stukje te lopen. Op 100 meter afstand van ons park is een ruime parkeerplaats waar je je auto ook kunt parkeren.
* Op last van de brandweer moet het middenplein van onze kleine parkeerplaats altijd vrij zijn. In geval van nood moeten onze parkingang en het middenplein altijd vrij zijn voor hulpdiensten.
* Ook voor de bermen geldt een parkeerverbod. Je kunt je auto ook parkeren op onze grote parkeerplaats op 100 meter afstand van ons park.
* Op ons park mag door bezoekers geen vis verhandeld worden.
* Drugs en wapens zijn op ons park uiteraard niet toegestaan.
* ’t Smallert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, zoekraken of diefstal van jouw eigendommen.